Telegram Checker-دانلود برنامه تلگرام چکر اندروید

Telegram Checker-دانلود برنامه تلگرام چکر اندروید

به کمک نرم افزار اندروید Telegram Checker 1.2 چک کنید که کدام یک از مخاطبین شما تلگرام دارند ؟

تا کنون نرم افزارهای زیادی به صورت جانبی برای تلگرام در رسانه جوان موبایل برای شما کاربران گرامی معرفی شده است اما اکنون تصمیم گرفتیم اقدام به انتشار برنامه ای تحت عنوان Telegram Checker برای شما کنیم. شما کاربر گرامی به کمک Telegram Checker می توانید بررسی کنید که چه شماره ای دارای تلگرام است یا خیر ! به صورت پیش فرض شما می توانید یک اکانت تلگرام ایجاد کنید تا بررسی نمایید که مخاطبین شما تلگرام دارند یا خیر ۱ اما به کمک Telegram Checker شما می توانید بدون عضویت در تلگرام بررسی نمایید که چه شماره هایی دارای اکانت تلگرام می باشد.